Advokat arbetsrätt Stockholm

Arenastadens Advokatfirma i Stockholm har advokater och jurister som är experter på arbetsrätt för både arbetsgivare och arbetstagare. Boka in en första kostnadsfri rådgivning!

Kontakta oss

Advokater med arbetsrätt som specialitet

Arbetsrätt är för arbetsgivare mycket viktigt att vara medveten om. För många arbetsgivare är dock arbetsrätt och arbetsrättsliga frågor ett riktigt snårigt ämne. Arbetsrätt omfattas av en rad olika bestämmelser och utan rätt erfarenhet och omdöme kan det vara ett svårtillgängligt område att ta hand om. Vill det sig riktigt illa kan felaktig hantering av arbetsrättsliga frågor få stora konsekvenser för företaget.

Oavsett om det handlar om att reglera bonusar och provisionsprogram eller att överlåta eller omorganisera företaget är arbetsrätt väldigt angeläget för en arbetsgivare att hålla koll på. Angeläget är det även för privatpersoner, som ju omfattas och påverkas av eventuella omorganisationer och anställningsavtal.

Att arbeta i Stockholm ställer höga krav

Ju större staden är desto högre är trycket och därmed än mer komplicerade arbetsrättsliga ärenden. Arbetsrätt i Stockholm kräver därför extra noggrannhet och professionalitet. Något som Arenastadens Advokatfirma kan garantera.

Arenastadens Advokatfirma är din självklara expert på arbetsrätt i Stockholm. Vi är en advokatbyrå med huvudfokus på arbetsrätt, familjerätt och affärsjuridik. Vi verkar över hela Stockholm, vi har en lång erfarenhet av allt från arbetsrätt till affärsjuridik och vår huvudfokus är att hjälpa klienten nå det önskade resultatet.

Advokat arbetsrätt Stockholm

Arenastadens Advokatfirma – erfarna advokater:

  • Erfaren och kompetent advokatbyrå som hjälper till med dina frågor om arbetsrätt
  • Humanjuridik samt juridiska tjänster mot företag är våra huvudarbetsområden
  • Medlem i arbetsrättsliga föreningen
  • Såväl privatpersoner som arbetsgivare kan vända sig till oss för rådgivning
  • Vi befinner oss i Solna men verkar över hela Stockholm

Erfarenhet är av stor betydelse, inom juridik i allmänhet och inom arbetsrätt i synnerhet. Arenastadens Advokatbyrå är både erfaren och kompetent, och vi vänder oss till såväl privatpersoner som arbetsgivare eller företagare.

Har du frågor som känns juridiskt snåriga och som du inte vågar hantera själv, hör av dig till oss på Arenastadens Advokatfirma. Vi har företrätt klienter i såväl svenska som utländska domstolar och även om det gäller mindre ärenden finns vi tillgängliga för dialog.

Många fält inom arbetsrätt är svåra och därför erbjuder Arenastadens Advokatfirma en kostnadsfri rådgivning över telefon. På så sätt har du något att bolla dina arbetsrättsliga bekymmer med! Och vem vet, kanske leder det till framtida samarbeten!

Erfaren advokat inom arbetsrätt i Stockholm 

Som anställd hos ett företag har du rättigheter och skyldigheter att förhålla dig till. Den svenska arbetsrätten har ett omfattande regelverk och för en lekman kan det vara svårt att sätta sig in i alla lagar och regler vad gäller exempelvis arbetsmiljö, lönevillkor, uppsägningar eller hur den fackliga inblandningen får se ut. 

Misstänker man som anställd att företag brutit mot någon lag är det också viktigt att man får klarhet i detta. Tiden spelar ofta en avgörande roll inom arbetsrätt då det finns preskriptionstid att förhålla sig till. 

Som advokat inom arbetsrätt i Stockholm har vi lång vana och god erfarenhet av allt från att driva processer vidare till att förhandla med både arbetsgivare och fackliga organisationer. Vi erbjuder även rådgivning gratis via telefon. Upplever du att du blivit uppsagd på felaktiga grunder eller finns det någonting annat som du vill ha klarhet i? Välkommen att kontakta oss redan idag så sätter vi oss in i ditt ärende.  

Vi hjälper dig som arbetsgivare 

Misstag inom arbetsrätt kan få väldigt ödesdigra konsekvenser för dig som arbetsgivare. Inte sällan så handlar det dessutom om höga kostnader. 

Den svenska arbetsrätten styr, genom sitt omfattande regelverk, allt från arbetsmiljöfrågor vidare till exempelvis uppsägningar, turordning, lönevillkor och vad som gäller exempelvis vid facklig inblandning. Det handlar om väldigt många lagar och regler som är svåra att tolka och sätta sig in i. 

Vi är experter på just detta och kan som advokat hjälpa dig som arbetsgivare att fatta riktiga beslut. Vi kan hjälpa dig vid olika förhandlingar och vi kan ge dig goda råd i samband med att du exempelvis står inför omorganisationer eller uppsägningar. Genom att anlita oss så agerar du preventivt och förebyggande. Något som i slutändan leder till att de kostsamma misstagen kan undvikas. 

Klienten i fokus 

Oavsett om du som arbetsgivare eller du som arbetstagare anlitar oss för professionell rådgivning inom arbetsrätt kommer du att känna att du är prioriterad. Vi sätter oss alltid in i varje klients unika ärende och vi behandlar alla med samma tydliga fokus som ligger i att leverera ett resultat som du blir nöjd med. 

Vi har lång erfarenhet av arbetsrätt och vår kunskap gör att vi effektivt kan hitta lösningar. På Arenastadens Advokatfirma premieras även lagarbetet. Vi arbetar tätt tillsammans och hjälper varandra med att hitta konstruktiva vägar framåt för våra klienters bästa. 

Arbetsrätt är en viktig fråga 

Vår svenska arbetsrätt fyller en viktig funktion för både företag och för arbetstagare. Den reglerar också förhållandet dem emellan och värnar respektives rättigheter och skyldigheter. Arbetsrätten och de lagar som inkluderas i den kan dels vara tvingande, men vissa av dem kan också vara förhandlingsbara och då i enlighet med de kollektivavtal som finns på en arbetsplats. 

Vi är experter på arbetsrätt i Stockholm och kan hjälpa allt från stora företag till mindre sådana. Vi hjälper även privatpersoner som upplever att de exempelvis utsatts för en uppsägning på felaktiga grunder eller som upplever att de - direkt- eller indirekt - blivit diskriminerade på arbetsplatser.

 Vi åtar oss alla typer av uppdrag inom arbetsrättsliga frågor och kan hjälpa till med allt från att driva processer vidare till att medla eller vara med vid olika förhandlingar. Behöver du rådgivning inom arbetsrätt i Stockholm så står vi redo att hjälpa dig! 

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning