Fordringsrätt — Affärsjuridik

Affärsjuridik inbegriper bland annat frågor om rätt till betalning för den som kräver och betalningsskyldighet för den som krävs samt frågor om avtalstolkning eller avtalsbildning.

Kontakta oss

Advokatbyrån biträder i ärenden gällande fordringsrätt, dels mellan privatpersoner men också företag.

Detta kan gälla fordringstvister i affärsrättsliga förhållanden som grundas på ingångna samarbetsavtal, ex v konsultavtal, agentavtal, återförsäljaravtal med mera. Det kan även gälla privatpersoners fordringar som grundas på ex entreprenadtvister gällande bl a konsumententreprenad och fel i fastighet. I dessa fall är det viktigt med skyndsam handläggning pga de reklamationsfrister som gäller.

Andra tvister relaterade till fordringsrätt är exempelvis anspråk som grundas på samäganderätt, exempelvis s k dold samäganderätt. Även personskaderätt är en form av fordringsrätt som kräver kunskap om de olika möjligheter till ersättningstyper som kan göras gällande.

Advokatbyrån upprättar även kompanjonavtal samt franchiseavtal för olika företagsverksamheter.

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning