Brottmål

Brottmål har ingripande verkan på de inblandade.
Detta gäller vare sig du är misstänkt eller utsatt för brott och eventuellt vill kräva skadestånd.

Kontakta oss

Advokatbyrån biträder i brottmål som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Advokatfirman har även erfarenhet av beräkning och anspråk på skadestånd med anledning av brott.

Målsägandebiträde

Du som blivit utsatt för brott kan i vissa fall ha rätt att få ett målsägandebiträde. Detta förordnas av domstol men du kan framställa en begäran till polisen under själva förundersökningen. Vi kan även hjälpa dig med att göra en framställan om sådant biträde. Huvuduppgiften för biträdet ätt stötta dig under förundersökningen och under en ev. rättegång.

Detta innebär att biträdet närvarar vid förhör och under rättegången. En annan viktig uppgift är att framställa ev. skadeståndsanspråk, vilket kräver god kunskap om de olika former av skadestånd som kan framställas och beräkningen för dessa. Advokatfirman har god erfarenhet av beräkning och anspråk på skadestånd med anledning av brott.

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Offentlig försvarare

Du som är misstänkt för att ha begått brott har oftast rätt till en offentlig försvarare. Denne skall bistå dig under förundersökning och närvara dig vid ev. rättegång. Den offentlige försvararen skall även i övrigt se över bevisläget under utredningen och aktivt verka för att ordna bevisning som talar för din inställning till brottsanklagelsen. Den offentlige försvararen skall även bemöta och ev föra motbevisning vid en ev. skadeståndstalan från målsäganden.

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning