Om oss

Om Arenastadens Advokatfirma

Arenastadens Advokatfirma AB (”Arenastadens Advokatfirma”) är en advokatbyrå med inriktning på såväl humanjuridik som juridiska tjänster mot företag och arbetsgivare samt organisationer och myndigheter.

Arenastadens Advokatfirma har, genom dess innehavare advokat Albert Malmberg, lång erfarenhet av domstolsprocesser. Arenastadens Advokatfirma är centralt belägen i Solna.

Kontakta oss

Albert Malmberg

Arenastadens Advokatfirma har, genom dess innehavare advokat Albert Malmberg, lång erfarenhet av domstolsprocesser. Han anlitas även regelbundet för processer inom skiljeförfaranden.

Som biträdande jurist har Albert Malmberg medverkat med processföring i mål hos Högsta domstolen (NJA 2000 s.113 och NJA 2002 s. 322). Som förbundsjurist har Albert Malmberg varit ombud bl. a. i mål AD 2010 nr 89. Som advokat har han vunnit mål hos Högsta domstolen i mål Ö 1151-20.

Bakgrund

1996  Jur kand, Stockholms universitet

1996 – 1998  Tingsnotarie Solna tingsrätt, Solna

1998 – 2000  Advokatfirman Tino Goetze, Bromma, biträdande jurist, anställd

2000 – 2013  Förbundsjurist, Säljarnas Riksförbund, Stockholm; processföring i svenska och utländska domstolar gällande arbetsrätt och fordringar för handelsagenter och egenföretagare

2004 – 2007 & 2012 – 2013  Kanslichef, Säljarnas Riksförbund, Stockholm; verksamhetsansvarig för kansliet och juristsektionen, talesman i media och rådgivande till förbundets förtroendevalda

2013  Advokatexamen, Sveriges Advokatsamfund

2013 – 2015  Advokat, Advokatfirman Rätt & Råd i Stockholm AB, Solna, anställd

2015  Arenastadens Advokatfirma AB, Arenastaden Solna, egen verksamhet

Mattias Pettersson

Bakgrund

Mattias Pettersson är advokat på Arenastadens Advokatfirma AB. Han har tidigare arbetat med grävande journalistik, som facklig ombudsman och biträde i domstol samt på Migrationsverket.

Mattias Pettersson har även arbetat på en annan advokatbyrå som specialiserar sig på bland annat migrationsrätt och humanjuridik. Han har fått ett mål prövat och vunnet i Migrationsöverdomstolen (UM 10640-16).

Mattias Pettersson är specialiserad inom arbetsrätt, familjerätt och migrationsrätt. Han tar även uppdrag inom övriga humanjuridiska områden, brottmål och tvistemål, såsom bland annat ombud i tvister om vårdnad, boende eller umgänge för barn.

Mattias Pettersson tog juristexamen på Stockholms universitet 2016 och har även läst kurser i vittnespsykologi och kriminalteknik.

Ola Dalström

Senior advisor och arbetsrättskonsult, f d förbundsjurist och kanslichef hos Säljarnas Riksförbund 1982-2015

Johanna Hirsch

Ekonomisk konsult för ekonomiadministration och övriga ekonomiskt relaterade frågor, jur kand

Vi är medlem i

  • Arbetsrättsliga föreningen, samt Arbetsrättsliga föreningens internationella sektion
  • Familjerättskollegiet
Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning