Advokat Familjerätt Malmö

Välkommen till din expert på familjerätt i Malmö. Vi erbjuder juridisk hjälp och stöd för familjer inom frågor som gäller vårdnad och umgänge samt arvsrätt, testamente, äktenskapsförord och samboavtal. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Boka rådgivning

Familjerätt Malmö - vi är rätt advokat för dig 

Familjerätt är ett juridiskt område med många grenar och de flesta kommer någon gång i livet också att stöta på frågor som rör familjerätt. Det kan handla om exempelvis vårdnadsfrågor , skilsmässa, det kan handla om ett dödsfall och ett arv eller om att man vill upprätta ett testamente eller skriva ett samboavtal. 

advokatfirma familjerätt Malmö

Kontakta oss för gratis rådgivning inom familjerätt

Det är viktigt att man får rätt juridiskt hjälp och att man väljer ett ombud som vet vilka lagar och regler som finns att förhålla sig till. Vi har lång och gedigen erfarenhet av familjerätt Malmö och är en advokatfirma som tar oss an uppdrag inom alla olika områden inom detta juridiska fält. 

Som klient till oss kommer du att mötas av professionalism och av ett team som verkligen sätter dig och ditt ärende i fokus. Vi vet att det handlar om känsliga frågor och att du i och med detta också kommer att behöva stöd genom en jobbig process.

Genom att anlita oss som din advokat inom familjerätt Malmö får du erfarenhet, kunskap och ett personlig stöd hela vägen. 

Vi erbjuder gratis rådgivning via telefon och du är mer än välkommen att kontakta oss och förklara ditt ärende. Du kan även fylla i formuläret du hittar här på sidan. Vi garanterar snabb återkoppling. 

 

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning

Exempel på hur vi kan hjälpa dig inom familjerätt 

Idag ser man att det blivit vanligare att tvister och ärenden inom familjerätt kommit att beröra verkställighet och domar samt behörighetsfrågor kring vilket lands domstolar som ska pröva pröva exempelvis en tvist med en internationell anknytning. Detta har dels skapat krav på ett tydligare internationellt regelverk - men även att en advokat har en högre kunskap om exempelvis Haagkonventionen. Vi har den kunskapen och kan hjälpa dig även om din tvist inom familjerätt skulle vara av en mer global prägel. 

Här nedan följer några av de grenar som finns inom familjerätt där du kan välja oss för både rådgivning och juridisk expertis: 

Vårdnad

I samband med en skilsmässa så blir frågan om vårdnad väsentligt. Var ska barnen bo, hur länge ska de bo hos respektive vårdnadshavare och hur löser man exempelvis den ekonomiska delen med underhåll? Vid en skilsmässa så har man automatiskt även fortsatt gemensam vårdnad av sina barn, men det finns definitivt saker att lösa. Vi kan hjälpa dig med medling, närvara vid samarbetssamtal och arbeta för att hjälpa dig och den andre vårdnadshavaren att hitta en gynnsam lösning som passar er båda - och givetvis barnen. 

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist uppstår i samband med att en vårdnadshavare lämnar in en ansökan om ensam vårdnad till Tingsrätten - och om den andre vårdnadshavaren motsätter sig detta så är vårdnadstvisten ett faktum. Viktigt att veta är att utgångspunkten alltid är att det bästa för barnen är fortsatt gemensam vårdnad och att det i och med detta också krävs särskilda omständigheter för att vinna en vårdnadstvist. 

I samband med att en vårdnadstvist inleds så erbjuds man också samarbetssamtal av kommunen i syfte att lösa tvisten innan den når domstol. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister och kan hjälpa dig oavsett om du är den som söker ensam vårdnad - eller den vårdnadshavare som vill behålla vårdnaden om dina barn. Vi försvarar dina intressen och blir ett stöd genom en väldigt jobbig process. 

En annan viktig sak att poängtera är att en förlorad vårdnad av barnen inte innebär att man förlorar möjligheten till umgänge med dem: i Sverige har vi umgängesrätten att förhålla oss till. 

Arvsrätt 

Reglerna om arvsrätt skyddar släktingar till en den avlidne. Beroende på hur man är släkt så har man också olika rätt till ett arv. Vissa familjemedlemmar kommer alltid att ha rätt till sin del av arvet och här kan exempelvis bröstarvingar nämnas. Regler till trots så kan tvister och konflikter ta vid i samband med att en delning av ett dödsbo ska ske. Vem ska ärva vad - och i vilken ordning? Vi är experter på arvsrätt och kan hjälpa dig att få din lagliga rätt från kvarlåtenskapen av en familjemedlem eller släkting. 

Testamente 

Att upprätta ett testamente innebär att den givna arvsrätten kan sidsteppas och att man själv - till stor del - kan bestämma över kvarlåtenskapen när man dör. Ett testamente kan begränsa hur ett arv ska fördelas - men aldrig ändra på laglotten. 

För att ett testamente ska vara giltigt och hålla i exempelvis en domstol så krävs det att det utformas på ett korrekt sätt, att det är skriftligt samt att det undertecknas av en testator och bevittnas av två vittnen - samt att det, givetvis, undertecknas av personen som skapar testamentet i fråga. 

Vi har lång erfarenhet av att upprätta testamenten anpassade efter olika familjekonstellationer och situationer. Viktigt är att det finns ett testamente om du lever i ett samboförhållande eller som gift/sambo med särkullbarn. Ett testamente gör att du kan styra arvet i den riktning du själv önskar. 

Äktenskapsförord 

Syftet med att skriva ett äktenskapsförord är att säkerställa att vissa tillgångar räknas som enskild egendom - och inte kan inkluderas i en framtida bodelning om man skiljer sig. Vad som ska inkluderas i ett äktenskapsförord är individuellt och det kan innefatta all egendom som en person äger - eller specifika delar av den. Vi hjälper er gärna med att upprätta ett äktenskapsförord. 

Även om det kanske låter mindre romantiskt så visar det sig ofta att det är bra att skriva ett sådant. Det säkerställer att saker av särskilt värde - ekonomiskt eller sentimentalt - inte går förlorade bara för att man skiljer sig. 

Oavsett vad ditt ärende gäller så står vi redo att hjälpa dig som advokat inom familjerätt i Malmö. Välkommen att kontakta oss redan idag.