Advokat Arbetsrätt Malmö

Välkommen till en advokatfirma som är experter på arbetsrätt i Malmö. Vi erbjuder juridisk hjälp och rådgivning för arbetsgivare och arbetstagare. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Boka rådgivning

Anlita oss som advokat inom frågor som rör arbetsrätt i Malmö 

Den svenska arbetsrätten är hårt reglerad och har ett omfattande regelverk som styr allt från exempelvis lönevillkor, arbetsmiljö, uppsägningar och hur det fackliga inflytandet ska se ut.

Det är långt ifrån enkelt att navigera rätt i dessa frågor och det gäller oavsett om man är arbetsgivare eller anställd. Vi har rättigheter - men även skyldigheter och det är viktigt att veta hur dessa ser ut i varje given situation. 

Misstag kan ske och det kan handla om både omedvetna och mer kalkylerade sådana. Oavsett så kan misstag få förödande konsekvenser - både för den enskilde individen och för ett företag. Rätt kunskap inom arbetsrätt är viktigt och vi har exakt den kompetens som krävs för att hjälpa dig - både som företag, organisation, myndighet eller som anställd.

 Vi värnar alltid våra klienters rätt och ser till att de lagar och regler som finns också följs. Arbetsrätt är komplicerat, men vi har både kunskapen och erfarenhet att lotsa dig rätt. Vi är din advokat arbetsrätt i Malmö. 

Advokatfirma arbetsrätt Malmö

Övriga rättsområden:


Våra advokater erbjuder professionell rådgivning inom arbetsrätt 

Genom att anlita oss för rådgivning så garanteras du en professionell bedömning som leder till beslut som ligger i linje med de lagar och regler som finns. Det är en ren investering och en proaktiv handling som kan spara mycket pengar. 

Vi kan erbjuda hjälp även i samband med att en tvist uppstår och vi har lång vana av att medla mellan företag och exempelvis fackförbund i samband med olika förhandlingar och konflikter. 

Individuell arbetsrätt - så kan vi hjälpa dig

Individuell arbetsrätt rör relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Inom den individuella arbetsrätten ingår olika lagar som syftar till att stärka den anställdes rättigheter på arbetsplatsen. Vissa av dessa lagar är tvingande - andra är möjliga att förhandla om i kollektivavtalet på arbetsplatsen. 

Vi kan erbjuda vår hjälp i alla frågor som rör individuell arbetsrätt och där exempelvis frågor som rör arbetsmiljölagen, arbetstidslagen eller exempelvis diskrimineringslagen. Även lagen om anställningsskydd - LAS - och vad som gäller vid exempelvis uppsägningar och tidsbegränsade anställningar kan vi hjälpa ditt företag med. 

Kollektiv arbetsrätt - kontakta oss för rådgivning 

Sverige skiljer sig mot exempelvis USA sett till att vi inte har någon lagstadgad minimilön. Minimilönen i Sverige är istället en fråga som förhandlas fram genom kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

En stor del av den svenska arbetsrätten vilar på att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Ser man till kollektiv arbetsrätt så reglerar den förhållande mellan arbetstagarorganisationer gentemot exempelvis arbetsgivarorganisationer och enskilda arbetsgivare. 

Inom den kollektiva arbetsrätten kan exempelvis Medbestämmandelagen - regler för hur kollektivavtal förhandlas fram - samt Förtroendemannalagen nämnas som viktiga. Förtroendemannalagen inkluderar bland annat regler för fackliga ombud på arbetsplatser och vilka rättigheter - och skyldigheter - dessa ombud har. 

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning

Arbetsrätt privatperson - vi hjälper dig 

Har du hamnat i en arbetstvist mot din arbetsgivare? Som anställd har man rättigheter i samband med exempelvis en uppsägning, ett avsked eller en omplacering. Utöver detta finns även andra lagar och regler inom arbetsrätt att förhålla sig till. 

Att veta exakt vad som gäller i en given situation kan vara svårt och som privatperson och anställd kan det kännas extra hopplöst att ge sig in i en tvist mot sin arbetsgivare. Dels som en följd av denne har ekonomiska muskler - men även av rädsla att exempelvis förlora sitt arbete. 

Vi har lång vana av arbetsrätt och har drivit processer både inom Sverige och i utlandet. Det senare har blivit vanligare sett till att många numera arbetar åt globala aktörer - men från Sverige. Vad gäller då? Vi har kunskapen som krävs för att hjälpa dig som privatperson och du är mer än välkommen att kontakta oss via vår gratis rådgivning per telefon - eller genom att fylla i formuläret du hittar här på sidan. 

Följande saker inom arbetsrätt är ett litet axplock över vad vi kan erbjuda vår expertis inom och som du kan dra nytta av: 

  • Anställningsskydd. Vi ger rådgivning om anställningsskydd och vad som gäller inför och efter en uppsägning genom turordningsregler och företrädesrätt till återanställning via nya LAS - lagen om anställningsskydd - samt vid ett avskedande. Gick allt rätt till? Vi hjälper dig. 
  • Omorganisationer. Vi har ett team med sakkunskap i hur en omorganisering ska se ut och kan snabbt analysera ert ärende. 
  • Individuella anställningsavtal. 
  • Tillämpning av sekretess- och konkurrensklausuler. Vi hjälper dig i dessa frågor - och även kring ärenden som rör exempelvis företagshemligheter och olika bisysslor. 
  • Diskriminering. Både indirekt och direkt diskriminering förekommer på arbetsplatser. Är du utsatt för någon av dessa - eller upplever du bristande tillgänglighet på arbetet som en följd av ett handikapp? Kontakta oss. 
  • Rehabiliteringsfrågor. 
  • Kränkande särbehandling. 

Arbetsrätt Malmö för företag - kontakta oss idag 

Vi erbjuder professionell rådgivning inom arbetsrätt för företag. Som företagare har man rättigheter och man har skyldigheter gentemot den viktigaste resurser man har - sina anställda. 

Arbetsrätten i Sverige är hårt reglerad och har ett omfattande regelverk som styr allt från arbetsmiljöfrågor vidare till anställningsavtal, lönevillkor och exempelvis uppsägningar och avsked. 

Att som företag ha koll på den svenska arbetsrätten är viktigt då minsta misstag kan få ödesdigra - och kostsamma - konsekvenser. Att navigera rätt i dessa frågor är långt ifrån enkelt och man kan heller inte begära att du som företagare ska sätta dig in alla frågor som rör arbetsrätten. 

Som advokatfirma i Malmö blir vi ofta anlitade för Second Opinion för att exempelvis granska fackliga organisationers bedömningar och vi har lång vana av att handlägga ärenden där medlemmar gör anspråk som en följd av felaktig rådgivning av facket man tillhör. Utöver detta så har vi även lång erfarenhet av att driva processer i både Tingsrätt och arbetsdomstol. Vi är din advokat arbetsrätt i Malmö. 

Vi är experter på både nationell- och internationell arbetsrätt. Vad gäller egentligen för utländska företag stationerade i Sverige med exempelvis arbetstillstånd.